Ráðgevingin fyri føroyingar í Danmark

PERSONDATAPOLITIK – Ráðgevingin fyri føroyingar í Danmark

Rådgivningens tilbud og virke medfører, at vi behandler personlige- og personfølsomme oplysninger.
Vi behandler kun person- og personfølsomme oplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser (Interesseafvejningsreglen). Vi behandler kun oplysninger, der er relevante og nødvendige for at rådgive og vejlede, og oplysningerne slettes/makuleres, når de ikke længere er nødvendige.

Rådgivningen tilbyder også anonym mundtlig rådgivning.

Rådgiverne i Rådgivningen har tavshedspligt.

For at kunne rådgive og vejlede dig, kan det være nødvendigt at gennemgå og modtage personlige oplysninger og at opbevare korrespondance, dokumenter, billleder og andet materiale, der indeholder personoplysninger i fysisk og/eller elektronisk form.

Når du får rådgivning og vejledning fra Ráðgevingin fyri føroyingar í Danmark, behandler vi kun oplysninger med dit samtykke og kun de oplysninger, du selv giver os. Vi videregiver ikke personoplysninger til andre uden dit samtykke.

Rådgivningens rådgivere har ifølge lovgivningen underretningspligt og skal underrette kommunen, hvis der er bekymring for dig eller dit barns trivsel.

Når du ringertil Rådgivningen fremgår dit telefonnummer af displayet på telefonen, men vi registrerer det ikke i forbindelse med dit opkald.

Dine oplysninger behandles i anonymiseret form for at kunne føre dokumentation i forhold til offentlige bevillinger og for at kunne føre statestik til brug for løbende udvikling og forbedring af vores rådgivning.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til afsluttes. Dokumenter makuleres/eller tilbageafleveres når sagen er afsluttet eller hvis der ikke har været kontakt/aktivitet i 6 måneder.

Beskyttelse af personoplysninger

Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger i papirform i aflåst skab, som kun rådgiverne har adgang til.

Vi kan ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar, og Rådgivningen er ikke erstatningspligtig for eventuelle krav, der måtte opstå i den anledning.

Dine rettigheder

I overensstemmelse med databeskyttelseslovens bestemmelser herom, har du ret til:

  • At blive oplyst om behandlingen af data
  • At få indsigt dine personoplysninger
  • At få berigtiget urigtige personoplysninger
  • At få slettet dine personoplysninger
  • At begrænse behandling af personoplysninger
  • At flytte personoplysninger (dataportabilitet
  • At gøre indsigelse
  • At klage til Datatilsynet www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Mail – Hjemmeside – Facebook

Rådgivningen har imlpementeret sikker mail via institutionens hjemmeside. Det er muligt at sende og modtage sikker mail både til og fra Danmark og Færøerne.

Vedrørende hjemmesiden www.radgevingin.dk , registreres kun oplysninger i anonymiseret form i hjemmesidens statestik.

Vedrørende facebook vil administrator fjerne evt. personfølsomme oplysninger i kommentarfeltet.
Der henstilles, til at der ikke sendes dokumenter med personfølsomme oplysninger via facebook, men via sikker mail på hjemmesiden.